Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Elias RIDINGER

(Ulm 1698 – 1767 Augšpurk)

Grafik. Prvním učitelem kreslení mu byl otec Johann a Sandrartova kniha Teutsche Academie. 1713 přichází do Augšpurku, kde se učí u malíře zvířectva a rostlin Johanna Falcha. Od roku 1746 pak působil v Řezně. Zemřel roku 1767 v Augšpurku. Byl velmi plodným rytcem, jehož dílo bylo kopírováno a znovu vydáváno hluboko do 19. století. Ačkoliv nejsou všechny jeho práce stejně kvalitní, nedá se jim odepřít vysoká kvalita provedení, kterou si Ridinger osvojil během studií u Rugendase na přelomu první a druhé dekády 18. století.