Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Georg MAJOR

(1691–1744)

O Johannu Georgu Majorovi nemáme příliš mnoho zpráv. Pocházel z Furlandska, posléze přišel do Čech, kde nakonec také v Jičíně zemřel. Byl malířem kostelních obrazů, učil malbě Ignáce Raaba. Doložen je obraz Sv. Jan Nepomucký ve farním kostele v Brandýse na Orlicí z roku 1744 a Svatá rodina v klášterním kostele v Nové Pace (1734), kterou objevil V. V. Štech. Dlabacž o Majorovi píše v superlativu, že maloval: „…tak dobře jako Brandl sám.“ Nově objevenou prací tohoto takřka neznámého, ale kvalitou velmi zajímavého malíře jsou nástropní malby v zámku Červené Poříčí s náměty z antické mytologie.