Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Georg PINZEL

(1751 – kolem 1761–1770)

Mistr Pinzel působil od čtyřicátých do konce šedesátých let 18. století na dvoře mecenáše Mikuláše Potockého ve Lvově. Mohl pocházet z Čech, Slezska, Bavorska, Itálie, Ukrajiny či Polska. Bývá považován za zakladatele „lvovského rokoka“, je autorem řady oltářů a soch v Buchachu a v Goroděnce. O jeho osobě není známo takřka nic, kromě toho, že pracoval po většinu svého života v Buchachu a poslední léta strávil ve Lvově. Umělcovo dílo je srovnáváno s pracemi Gian Lorenza Berniniho či Michelangela Buonarrotiho. Zpracovával biblické charaktery a světce. V jeho pracích se mísí prvky spirituality a vášně spolu s unikátním stylem mocného pohnutí, ilusionismu a grotesky, přecházejících až do expresivních forem.