Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Heinrich RAMBERG

(Hannover 1763–1840 Hannover)

Kreslíř, grafik. Od roku 1781 se vzdělával na londýnské akademii u Benjamina Westa. Byl představen králi Jiřímu III. V osmdesátých letech začal vystavovat a získal četná ocenění. Roku 1792 se vrátil do rodného Hannoveru, kde byl jmenován dvorním malířem. Vytvořil četné portréty britské královské rodiny. Je autorem obdivovaných karikatur. Velmi si jej cenil například Johann Wolfgang Goethe.