Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Heinrich ROOS

(Otterberg 1631–1685 Frankfurt nad Mohanem)

Malíř, kreslíř a grafik. Původem německý umělec z rozvětvené malířské rodiny. Roku 1640 se odstěhoval do Amsterdamu, kde o sedm let později vstoupil do dílny krajináře Dujardina a poté doplňoval své malířské vzdělání u Cornelise de Bie a Barenta Graata. Patrně v letech 1651–1654 navštívil Itálii. Po kratších pobytech v Mohuči a Heidelbergu (roku 1664 se stal dvorním malířem Karla Ludwiga von Pfalz, pro jehož zámek vytvářel obrazy a restauroval díla jiných mistrů) se od roku 1667 trvale usadil ve Frankfurtu, kde v roce 1685 umírá. Jeho charakteristická malba se vyznačuje krajinami s pasoucími se odpočívajícími stády, nicméně je znám také coby autor figur a grafických listů.