Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Jacob HAID

(1704–1767)

Johann Jacob Haid působil v Augsburgu. Kromě své vlastní kresebné práce převáděl do grafiky obrazy známých malířů jako například Johanna Georga Bergmüllera, Jana Kupeckého či Nicolase de Largillièr. Po příchodu do Augsburgu studoval u Johanna Eliase Ridingera malířství, zvláště portrétní umění. Patrně je tím augsburským umělcem Haidem, u kterého se oba bratři  Daniel Nikolaus a Gottfried Chodowiecki  učili kolem roku 1745 smaltové malbě. Založil velké nakladatelství, které jeho syn Elias rozšířil.