Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Jacob SCHOLLENBERGER

(Činný v Norimberku mezi lety 1665–1695)

Mědirytec, autor portrétů, knižních ilustrací, frontispisů a dalších rytin.