Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Jakob SCHILLINGER

(Öhringen 1750 – 1829 Öhringen)

Jeho studia začala ve Stuttgartu, později v nich pokračoval při tříleté studijní cestě po Itálii. Po návratu působil
jako dvorní malíř v Öhringenu. Věnoval se tvorbě krajin i figurálních kompozic.