Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Karl STARK

(Šoproň 1774–1811 Vídeň)

Krajinář. Po studiích v Drážďanech se usadil v roce 1797 ve Vídni, kde patřil k oblíbeným krajinářům. V díle syntetizoval poznatky drážďanské akademie s vídeňským prostředím. Působil také coby grafik, když provedl několik rytin podle předních vídeňských krajinářů.