Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Nepomuk SCHÖDELBERGER

(1779 - 1853)

Schödelberger pocházel z chudších poměrů a proto si nikdy nemohl dovolit studia na vídeňské akademii odkud pocházel. Nicméně od roku 1799 působil jako asistent pedagoga na škole kreslení u Sv. Anny ve Vídni. Později také působil na tamní akademii, přesto byl celý život považován za samouka. V letech 1817-18 podnil klíčovou cestu do Itálie, která jej nadlouho poznamenala. V Drážďanech kopíroval Clauda Lorraina, což byl autor, který měl na Schödelbergera značný vliv. Od roku 1813 vystavoval poprvé ve vídeňské Akademii. Až do roku 1846 pravidelně obesílal výroční výstavy, kam si k němu nalezli cestu významní sběratelé z řad vysoké šlechty jako například císař František I. nebo Ludvík I. Bavorský.