Autoři zastoupení ve sbírce

Johann Nepomuk STRIXNER

(Altötting 1782–1855 Mnichov)

Grafik. Vyučil se rytectví v Mnichově (Jakob Dorner, Christian Mannlich). Záhy si osvojil litografii, v níž vytvořil své nejznámější a nejzásadnější dílo – grafický převod modlitební knihy císaře Maxmiliána. Dále se významně podílel na přepisech pro rozsáhlé album Les œuvres lithographiques.