Autoři zastoupení ve sbírce

Johann ROTTENHAMMER

(Mnichov 1564–1625 Augšpurk)

Malíř, kreslíř. Nejprve byl žákem dvorního malíře Hanse Donauera. V roce 1589 jej kníže Vilém V. Bavorský vzal na první cestu do Itálie (Treviso, Řím). V Římě pracoval s Paulem Brillem a Janem Brueghelem st. Od roku 1596 žil v Benátkách, kde vedl vlastní dílnu (spolupracoval například s Adamem Elsheimerem). Roku 1606 se podílel na získání Dürerova obrazu Růžencová slavnost pro sbírky Rudolfa II. v Praze a na její původní místo v kostele S. Bartolomeo umístil svůj obraz Zvěstování. Téhož roku se vrací do Augšpurku, kde pracuje ve službách hraběte Ernsta von Schaumburg v Bückeburgu, na malířské výzdobě jeho rezidence. Je znám jako malíř krajin, náboženských témat a také několika mytologických scén. Doloženy jsou rozměrné oltářní obrazy pro kostely v Mnichově a Augšpurku (Světci františkánského řádu, Augšpurk, St. Max).