Autoři zastoupení ve sbírce

Johann SADELER I.

(1550–1600)

Johannes Sadeler I. byl první z početné a významné umělecké rodiny Sadelerů, jenž se věnoval rytecké tvorbě. Zpočátku působil v dílně svého otce jako rytec zbraní a nádob. Kolem roku 1568 začal pracovat jako ilustrátor v proslulém antverpském nakladatelství Christofella Plantijna. Z náboženských i ekonomických důvodů odešel na konci sedmdesátých let do Kolína nad Rýnem, kde se usadil spolu se svým mladším bratrem Raphaelem, rovněž mědirytcem. V roce 1586 přesídlil do Frankfurtu, roku 1589 do Mnichova, zde působil ve službách knížete Viléma V. Bavorského. Mnichovské období bylo patrně Sadelerovým zlatým věkem, v roce 1593 však odešel do Itálie a střídal zde pobyty v Benátkách, Římě, Veroně a Florencii. Johann Sadeler I. vytvořil obsáhlé dílo, zahrnující reprodukční rytiny v první řadě náboženských, ale rovněž mytologických, alegorických a historických námětů i řadu portrétů. Stýkal se s významnými hudebníky, malíři, nakladateli a rytci své doby, jeho přítelem byl například Hendrick Goltzius.