Autoři zastoupení ve sbírce

Johann SADELER II.

(Frankfurt nad Mohanem? 1558 – 1665 Mnichov?)

Jeden z příslušníků proslulé rytecké rodiny Sadelerů, syn z Antverp pocházejícího a v Mnichově se usadivšího Raphaela I. Sadelera. O životě Johanna II. Sadelera je známo jen málo. Roku 1611 je zaznamenán v Augšpurku, v roce 1625 se objevuje v Mnichově, svém hlavním působišti. Pracoval společně se svými bratry Raphaelem Sadelerem II. a Philippem. Jeho nepříliš rozsáhlé dílo zahrnuje převážně rytiny náboženského obsahu a knižní ilustrace.