Autoři zastoupení ve sbírce

Johann SCHINDLER

(činný v 1. pol. 19. století)

Blíže neurčený umělec.