Autoři zastoupení ve sbírce

Josef BERGLER

(Salcburk 1753–1829 Praha)

Malíř a grafik. Prvního vzdělání nabyl za vedení svého otce Josefa. Poté odešel studovat do Itálie, kde pobýval v Miláně u Martina Knollera (17761781) a v Římě u Antona Marona (1781–1786). Po návratu se stal dvorním malířem pasovských arcibiskupů. S úmyslem založit v Čechách uměleckou akademii byla hledána osoba schopná tuto instituci vést. Vhodnost volby Josefa Berglera se ukázala jako oprávněná pro jeho všestrannost a teoretickou erudici.