Autoři zastoupení ve sbírce

Josef Eduard WESSELY

(Veletov u Kolína 1826–1895 Braunschweig)

Grafik, spisovatel, malíř historických kompozic, žánrů, krajin. V roce 1845 vstoupil do Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Na pražské akademii studoval historickou kompozici a grafiku. Je autorem několika ilustrací a oltářních pláten. Na přelomu padesátých a šedesátých let působil v pozici faráře kostela sv. Karla ve Vídni. Roku 1866 vystoupil z řádu a odstěhoval se do Pruska, kde se živil coby historik umění v Berlíně a Braunschweigu. Podobně jako Karel Purkyně přispíval do novin Politik.