Autoři zastoupení ve sbírce

Josef Franz Karl VON DIETRICHSTEIN

(Mikulov? 1763 – 1825 Vídeň?)

Diplomat, diletizující umělec. Dietrichstein podobně jako většina aristokratů měl velmi úzký vztah k výtvarnému
umění, jehož pochopení ostatně patřilo k základnímu vzdělání šlechty. Josef Franz Karl Dietrichstein podobně jako ostatní diletizující autoři z vyšších kruhů preferoval krajinářství. V jeho rodině patřilo k tradici sběratelství umění.