Autoři zastoupení ve sbírce

Josef GREGORY

(Byšice 1774–1810 Praha?)

Grafik. Žák Jana Jiřího Balzera a Ludvíka Kohla (1799–1801). V roce 1802 byl zapsán na pražskou akademii coby chráněnec Františka Antonína Kolowrata-Novohradského. Prováděl práce podle různých předloh. Mezi nimi vynikají městské veduty a grafické kopie barokních mistrů. Za jeho nejznámější dílo je považováno panorama Prahy podle Ludvíka Kohla.