Autoři zastoupení ve sbírce

Josef JAKŠÍ

(1874 - 1908)

Zatímco během svého života a těsně po smrti byl Josef Jakší vysoko oceňován, s odstupem doby se zájmu dočkal sporadicky. Autorovo dílo lze rozdělit a sledovat v několika proudech. Z Jakšího tvorby vynikají především sociální náměty. V tomto směru si autor zaslouží srovnání s Karlem Myslbekem. Vedle naturalismu, který se tak v jeho dílech projevuje především v sociálních tématech, v nichž úspěšně navazuje na svého profesora z Uměleckoprůmyslové školy Jakuba Schikanedera, je v Jakšího tvorbě zajímavá především jeho reakce na symbolismus. Svůj vztah k prostředí mnichovské secese (Franz von Stuck) umělec komentuje například v obraze Příroda a lidé / Duše lípy. Podobně poutavá je Jakšího doposud málo známá tvorba z doby autorových studií, vrcholících v jeho římském pobytu.