Autoři zastoupení ve sbírce

Josef Jan Alois DRDA

(Praha 1782–1833 Praha)

Grafik. Prvního vzdělání nabyl v dílně Františka Wolfa. Od roku 1802 studentem pražské akademie. Jako oblíbený žák využíval tiskařského lisu akademie, v níž i bydlel. Jeho dílo je poměrně rozsáhlé a je známo především skrze reprodukční grafiku.