Autoři zastoupení ve sbírce

Josef Karel BURDE

(Praha 1779–1848 Praha)

Malíř a grafik. Školil se u svého otce Jana Karla a později na pražské akademii. Od roku 1804 působil coby inspektor obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Byl činný v dobových českých kulturních společnostech. V grafické tvorbě se věnoval přepisům vlastních i cizích předloh (např. barokních kreseb). Významná je též jeho krajinářská tvorba. Ve své době byl považován za předního znalce umění. Burdeho dílo je známo především prostřednictvím grafických kopií barokních mistrů, s nimiž každodenně přicházel do styku z pozice své činnosti a funkce.