Autoři zastoupení ve sbírce

Josef KOLÍNSKÝ

(činný v druhé polovině 19. století)

Dnes málo známý autor, který svojí tvorbou představuje dobový průměr umělecké práce. Je pravděpodobné,
že Josef Kolínský je příbuzný s rodinou Kolínských působících na Náchodsku a v Praze.