Autoři zastoupení ve sbírce

Josef MRŇÁK

(Praha 1795 – 1867 Praha)

Malíř a grafik. Žák pražské akademie od roku 1810. Jeho dílo odráží dobové tendence nazarenismu, jehož byl proponentem do konce života.