Autoři zastoupení ve sbírce

Josef ROLOFFS

(Düsseldorf 1833 – datum a místo úmrtí není známo)

Grafik, specializovaný dřevorytec. Žák H. Bürknera. Činný pro různá německá nakladatelství.