Autoři zastoupení ve sbírce

Josef ŠEMBERA

(Vysoké Mýto 1794–1866 Litomyšl)

Malíř, kreslíř a rytec. Studoval na pražském Ústavu technickém (1812–1814) stavitelství a měřictví. V letech 1815–1817 navštěvoval akademii u Karla Postla. Působil v Praze a ve Vysokém Mýtě. Je autorem řady rozmanitých vedut zachycujících stavby, budovy, chrámy a jiné pamětihodnosti.