Autoři zastoupení ve sbírce

Josef Václav MYSLBEK

(Praha 1848–1922 Praha)

Nejvýznamnější český sochař 19. století. Představitel realistických tendencí v sochařství. V raných pracích reagoval na domácí tradici. Po studijní cestě do Paříže došlo v jeho tvorbě k naprosté proměně. Následné zahraniční úspěchy učinily z Myslbeka oblíbeného a vytěžovaného sochaře. Mezi nejvýznamnější umělcova díla náleží především soubor plastik pro Palackého most, Ukřižovaný a pomník sv. Václava.