Autoři zastoupení ve sbírce

Joseph Andreas MANZ

(Činný na přelomu 18. a 19. století)

Neznámý autor patrně německého původu. Manzův způsob výtvarné techniky vypovídá o vídeňském nebo mnichovském školení s poučením o znalosti díla módních italských umělců druhé poloviny 18. století.