Autoři zastoupení ve sbírce

Joseph Anton KOCH

(Obergliben 1768–1839 Řím)

Krajinář. Nejdříve se školil v sochařské dílně Ignáce Ingerla v Augsburgu. Poté přešel na školu ve Stuttgartu, odkud však následně v podezření ze sympatií k francouzské revoluci v roce 1789 raději zběhl. Ve Francii se připojil k jakobínům, aby se po dvou letech vydal studovat do Itálie, kde se dostal do okruhu nazarénů. Kontakt s nimi ovlivnil Kocha na celý život. Umělec se následně orientoval na krajinomalbu, jíž dokázal dát specifické kvality, které se staly závazné pro další generace představitelů romantismu.