Autoři zastoupení ve sbírce

Joseph MATTERSBERGER

(Windisch-Matrei 1754–1825 Vratislav)

Sochař, grafik. V letech 1767–1778 studoval u Johanna Hagenauera v Salzburgu a Josefa Berglera st. v Pasově. Několik let pobýval v Itálii (především Miláně). Po návratu působil nějakou dobu v Drážďanech. V roce 1794 se stal dvorním sochařem v Moskvě a Petrohradě. Roku 1799 se usadil ve Vratislavi (od roku 1805 profesor). V této době vzniklo větší množství portrétů slavných osobností německého kulturního života (např. Immanuel Kant). Byl činný též teoreticky. Vytvořil několik předlohových alb určených pro studium proporcí. V Čechách se přátelil s Josefem Berglerem ml., jenž Mattersbergerových děl využíval na pražské akademii.