Autoři zastoupení ve sbírce

Joseph Sebastian KLAUBER

(Augšpurk 1700 – 1768 Augšpurk)

Spolu s bratrem Johannem Baptistou Klauberem (1712 – 1787) představitel augšpurské rytecké a nakladatelské rodiny. Oba pracovali ve společném nakladatelství, které zprvu vedli s Gottfriedem Bernhardem Goetzem a jež se stalo nejúspěšnějším v Augšpurku. Po Goetzově odchodu se v signaturách Klaubery publikovaných rytin objevuje zdůraznění katolického charakteru jejich podniku (například ve formě Ios. et Io. Klauber Cath.) čímž, zřejmě z komerčních důvodů, dávali najevo svůj odstup od protestantských rytců. Odlišit práce Josepha Sebastiana a Johanna Baptisty je téměř nemožné, svá díla většinou signovali společně a také způsob jejich práce si je velmi blízký. Bratří Klauberové provedli a vydali velkou řadu rytin, převážně religiózního charakteru. Svých vrcholných výkonů dosáhli v oblasti univerzitních tezí, které jsou charakteristickým příklady augšpurského rokoka.