Autoři zastoupení ve sbírce

Julius Cäsar THAETER (THÄTER)

(Drážďany 1804 – 1870 Mnichov)

Grafik. Od roku 1818 studoval na drážďanské akademii. Mezi lety 1828–1834 se studijně pohyboval mezi Berlínem, Drážďany a Mnichovem. V roce 1849 povolán k bavorskému dvoru, kde získal místo ředitele královských grafických sbírek. Thaeter se specializoval především na reprodukční grafiku