Autoři zastoupení ve sbírce

Julius MAŘÁK

(Litomyšl 1832–1899 Praha)

Malíř a grafik. Studia zahájil na pražské akademii, aby v nich soukromě pokračoval u mnichovských krajinářů. Až do svého pvolání za profesora pražské akademie roku 1887 působil převážně ve Vídni, kde se stal vyhledávaným oficiálním umělcem. Jeho díla objednával rakousko-uherský císař a stávala se i výzdobou veřejných míst. Prahu ovlivnil nejvíce svým pedagogickým působením a prací pro hlavní dobové národní instituce (Národní divadlo a Národní muzeum). Jako učitel vychoval generaci mající nezastupitelné místo v české moderně. Věnoval se především náladovým znázorněním krajinných interiérů a monumentalizaci památných míst.