Autoři zastoupení ve sbírce

Julius SCHMID

(1854 -1935)

Vídeňský malíř. Školil se na akademii ve Vídni u profesorů K. Mayera a A. Eisenmengera. Cestoval po celé Evropě. Později se stal blízkým malířským spolupracovníkem Hanse Makarta. Schmidova tvorba má symbolistně dekadentní projev v souladu s dobovými módními trendy. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách v Mnichově, Vídni a rovněž v galerii v Liberci.