Autoři zastoupení ve sbírce

Juseppe de RIBERA (Lo Spagnoletto)

(Játiva / Valencie 1591 – 1652 Neapol)

Malíř a grafik. Jeho umělecké počátky nejsou doloženy. Asi 1610 nebo krátce poté přichází do Itálie. Pobýval v Lombardii. V Římě poznal Correggiovo a Caravaggiovo umění. V Neapoli pracoval pro španělského místokrále. V roce 1620 vznikly jeho první lepty. 1625 se stal členem Akademie sv. Lukáše a 1631 byl jmenován rytířem řádu Kristova. 1626 je doloženo jeho první malířské dílo, vycházející z caravaggiovských poznatků, proměněné jeho temperamentním malířským přednesem. Riberovo další období je vymezeno lety 1632–1640, v němž vrcholí dramatický malířský projev. Měl značný vliv na neapolské malířství.