Autoři zastoupení ve sbírce

Karel JAVŮREK

(Praha 1815–1909 Praha)

Malíř historií. Nejprve se pokoušel o štěstí ve Vídni, odkud se vrátil do Prahy, aby zde v roce 1837 vstoupil na akademii. Ve studiu setrval i po nástupu Christiana Rubena, jehož vliv na Javůrka je nepochybný. Roku 1848 byl politicky činný. Angažoval se ve spolku Jednota umělců výtvorných. Je jedním z prvních českých umělců, kteří ve svém díle reagovali na naturalismus Louise Gallaita a Gustaafa Wapperse, s jejichž tvorbou byl patrně výrazněji konfrontován díky přátelským kontaktům s Jaroslavem Čermákem.