Autoři zastoupení ve sbírce

Karel Justus Ludvík PESCHEK

(Zittau 1803 – 1847 Drážďany)

Drážďanský kreslíř a rytec, žák tamní Akademie. Autor krajinářských pohledů a vedut. Roku 1837 se bezúspěšně pokoušel o místo učitele mědirytectví na pražské polytechnice.