Autoři zastoupení ve sbírce

Karel LIEBSCHER

(Praha 1851–1906 Praha)

Krajinář. Studoval krajinářství na vídeňské akademii (Eduard Peithner von Lichtenfels). Podobně jako jeho mladší bratr Adolf měl blízko ke galerii Ruch, v níž několikrát vystavoval. Byl velmi pilným plenéristou vídeňského ražení. Stejně jako Adolf náležel i Karel k oblíbeným autorům obrázkových časopisů.