Autoři zastoupení ve sbírce

Karel NORD

(Praha 1807–1861 Praha)

Portrétista, malíř architektur, grafik. Poměrně neznámá osobnost české výtvarné scény. Některé indicie nasvědčují tomu, že se účastnil aktivit tzv. kompozičního kroužku na pražské akademii. V něm byli sdruženi umělci romantizujícího výtvarného názoru. Z Nordových děl jsou nejznámější různé pohledy do zámeckých interiérů, což by nasvědčovalo tomu, že byl v Čechách nepříliš běžným specialistou na malbu architektur. V pozdější době vystupoval jako spolupracovník grafika a nakladatele Františka Šíra.