Autoři zastoupení ve sbírce

Karel TSCHUPPIK

(činný ve 2. čtvrtině 19. století)

Grafik. Blíže neznámý reprodukční umělec činný v litografické dílně Karla Viléma Medaua v Praze a Litoměřicích.