Autoři zastoupení ve sbírce

Karel ZIMMERMANN

(Německo 1796–1857 Praha)

Malíř historií, portrétista, grafik. Pražskou akademii studoval v letech 1812–1818. Měl blízké vztahy se sochařskou rodinou Platzerů. Jeho nejznámější prací je soubor se svatojánskou legendou, v níž reagoval na některé nazarénské stylové podněty. Od třicátých let byl činný především jako portrétista.