Autoři zastoupení ve sbírce

Karl DUJARDIN

(Amsterdam 1622 – 1678 Benátky)

Malíř a grafik. Byl žákem Nicolase Berchema. V mládí navštívil Itálii, v roce 1650 je již doložen opět v Amsterdamu. Mezi lety 1650 a 1652 navštívil Francii. V roce 1652 se vrací opět do Amsterdamu. V padesátých a šedesátých letech žije střídavě v Amsterdamu a Haagu. V roce 1678 podniká cestu do Itálie, během které ho zastihla smrt. Dujardinův vliv na malířství je dnes o to významnější, budeme-li se na jeho tvorbu dívat optikou počátků moderní krajinomalby na začátku 19. století, která v něm spatřovala jednoho z klasiků holandského krajinářství.