Autoři zastoupení ve sbírce

Karl LANZEDELLI

(Vídeň 1806–1865 Vídeň)

Grafik. Syn Josefa Lanzedelliho st., u něhož získal i první umělecké lekce. Jeden z oblíbených vídeňských reprodukčních grafiků.