Autoři zastoupení ve sbírce

Karl SCHMIDT - ROTTLUFF

(1926 - 1919)

Německý expresinista. 7. června 1905 se Schmidt-Rottluff společně s Ernstem Ludwigem Kirchnerem, Fritzem Bleylem a Erichem Heckelem stal jedním ze zakladatelů uměleckého sdružení Die Brücke. Schmidt-Rottluff byl vždy osamělou postavou Die Brücke a jeho odchod z Drážďan do Berlína jeho odcizení od této skupiny ještě prohloubil. V poněkud kosmopolitnějším Berlíně také přišel do styku s novějšími směry v umění, hlavně pak s kubismem a futurismem, které jeho umění rovněž ovlivnily. Skupina Die Brücke se rozpadla v roce 1913. 

V roce 1915 byl Schmidt-Rottluff povolán do bojů první světové války, sloužil na východní frontě v Rusku a Litvě. Tam vytvářel hlavně dřevoryty a dřevěné sošky zabývající se náboženskými tématy, ve kterých se vyrovnával s hrůzami války. Do Německa se vrátil v roce 1918 a brzy po svém návratu se oženil s Emy Frischovou. 

V roce 1937 bylo z německých muzeí a galerií zabaveno celkem 608 Schmidt-Rottluffových děl, které byly následně vystaveny na nechvalně proslulé výstavě zvráceného umění. V průběhu druhé světové války byl Schmidt-Rottluff pronásledován nacisty a v roce 1941 mu bylo zakázáno malovat. V roce 1943 ho postihlo velké neštěstí, když byl při spojeneckém náletu vybombardován jeho ateliér. Schmidt-Rottluff se poté přestěhoval na venkov do Pomořanska a pak se vrátil do svého rodného Rottluffu.