Autoři zastoupení ve sbírce

Kilian PONHEIMER

(Vídeň 1757 – 1828 Vídeň)

Studoval na Akademii v rodné Vídni. Vytvářel grafiky podle vlastních i cizích předloh. Zabýval se ilustrací. Sledoval krajinná témata i náměty ze soudobého běžného života.