Autoři zastoupení ve sbírce

Kristian Kryštof CLAM-GALLAS

(Praha 1771–1838 Praha)

Vyšší státní úředník, ředitel Společnosti vlasteneckých přátel umění. Mecenáš umění. Studoval u Josefa Berglera. Své práce prováděl podle cizích předloh.