Autoři zastoupení ve sbírce

Ladislav ŠÍMA

(1885–1956)