Autoři zastoupení ve sbírce

Laurenz JANSCHA

(Krain, okres Radmannsdorf 1749–1812 Vídeň)

Krajinář, rytec a sběratel. Studoval na vídeňské akademii u Franze Edmunda Weirottera. Od roku 1806 zde působil jako učitel krajinářského kreslení. Svým dílem se zaměřoval na Vídeň a její okolí i další kraje rakouské monarchie. Byl pedagogicky činný na různých vídeňských školách. Namaloval nemnoho olejových obrazů, těžiště jeho činnosti spočívalo v tvorbě akvarelových vedut. Je autorem vídeňského panoramatu. Podle Janschových předloh byly často vytvářeny grafiky, mezi jejichž autory patřili například Johann Ziegler, Karel Postl a další. Sám se též občas věnoval grafické tvorbě.