Autoři zastoupení ve sbírce

Leopold August FRIESE

(Nový Ehrenburg 1793–1846 Smíchov, dnes Praha)

Malíř a litograf. Jako žák pražské akademie (18151824) se podílel několika litografiemi na Dějinách českých v obrazích. Patřil do užšího okruhu pražských nazarénů. Byl velkým přítelem Josefa Führicha, s nímž spolupracoval na přípravě několika projektů. I přes svůj nezměrný talent (je zjevné, že byl v řešení některých uměleckých úkolů mnohem progresivnější než Josef Führich) se nebyl schopen výrazněji prosadit a živil se především coby ilustrátor. Na sklonku svého života pozbyl smyslů a zemřel v největší bídě na Smíchově. Svědectví o jeho konci literárně zpracoval Jakub Arbes.