Autoři zastoupení ve sbírce

Leopold Jaroslav SCHMIDT

(Praha 1823–1902 Vídeň)

Mědirytec. Prvního vzdělání nabyl na pražské akademii a za vedení Jiřího Döblera. V padesátých letech 19. století působil ve Vídni. V roce 1862 získal státní stipendium, které mu umožnilo odcestovat do Paříže. Po návratu se stal vyhledávaným všestranným reprodukčním grafikem specializujícím se na portrét a kopie starých mistrů. Ve své době se jednalo patrně o jednoho z nejúspěšnějších českých rytců působících za hranicemi českého království. Ze Schmidtovy pozůstalosti byla učiněna nadace pro grafiky.